Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

Ο κ Πρεβεζιάνος για την κατάσταση στις πλαζ Αμφιλοχίας


Βρισκόμαστε ήδη στο καλοκαίρι και ενω έχουν ξεκινήσει τα " μπάνια του λαού",προβλήματα υπάρχουν όσον αφορά τη λειτουργία της νέας πλάζ και της πλάζ "Κουλούρι",ειδικά ,αλλά και στις υπόλοιπες γενικότερα. Για τη μη λειτουργία των ως άνω πλάζ αποκλειστική ευθύνη φέρει η Δημοτική αρχή ,αφού καθυστέρησε όσον αφορά τις διαδικασίες παραχώρησης και εκμετάλευσης ,αν και είχαμε τονίσει την ανάγκη έναρξης των διαδικασιών νωρίτερα ,προκειμένου να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες με την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου. Δεν γνωρίζουμε τι έχει κατά νου η Δημοτική Αρχή και ο κ. Δήμαρχος,αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή δεν τιμά κανένα.Αν κάποιος επισκεφθεί σήμερα τις περιοχές αυτές θα βρεθεί κοντά σε ρυπογόνες περιοχές και όχι σε πλάζ. Ποιός ανέχεται αυτή τήν κατάσταση;Ποιός δεν κινεί τις διαδικασίες για την επίλυση του θέματος προκειμένου να αποδοθούν στους λουομένους,κυρίως δημότες μας,οι πλάζ όπως απαιτείται και από τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου; Πρέπει να γνωρίζει η Δημοτική αρχή και ο κ. Δήμαρχος ότι δυσφημείται ο τόπος μας από τους όποιους περαστικούς πιθανόν επισκεφθούν αυτές τις περιοχές. Τέλος ας ληφθεί υπόψη η πιθανή απώλεια εσόδων από τη μη λειτουργία των πλάζ ,σε τόσο δύσκολες εποχές . Ας μας πεί ο κ. Δήμαρχος πότε και πώς θα αντιμετωπίσει το θέμα για να μαθαίνουν και οι δημότες τι συμβαίνει.Αναμένουμε.
Για την μείζωνα Αντιπολίτευση

Πρεβεζιάνος Γιάννης


9 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

σε μαύρα χάλια και φέτος το καλοκαίρι οι πλάζ Αμφιλοχίας και όχι μόνο!!!
Η πόλη μας κάθε χρόνο πέφτει και σε χειρότερο επίπεδο...που είναι οι υπεύθυνοι? δεν βλέπουν?

Ανώνυμος είπε...

Και μετά θέλουμε και τουρισμό!!κατάντια!

Ανώνυμος είπε...

Σε μεγάλο φιάσκο οδηγήθηκε η σύμβαση για την εξόρυξη ζεολίθου στα Πετρωτά του Έβρου
Με απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Γιάννη Μανιάτη ακυρώνεται η σύμβαση για την απ’ ευθείας μίσθωση του λατομείου Ζεόλιθου στα Πετρωτά - Τριγώνου που είχε υπογραφεί ακριβώς πριν από ένα μήνα από το γενικό γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Θύμιο Σώκο και τον εκπρόσωπο της εταιρίας Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Η απόφαση έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚ_Ν &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚ_Ν ΟΡΥΚΤ_Ν
ΤΜΗΜΑ Β’ (Λ-466)
Αθήνα, 14 /6/2011
Αρ. Πρωτ.: Δ8-Β/Φ6.14.15/οικ.13795/2444
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κίμων Αλεξίου
Τηλ.: 210-6969320
Fax: 210-6969346
ΘΕΜΑ: Ακύρωση της με αρ. πρωτ. 906/22.3.2011 απόφασης του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σχετικά με
αίτημα για απευθείας μίσθωση λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (ζεολίθου)
σε δημόσια έκταση στην περιοχή του Δ.Δ. Πετρωτών, Δήμου Τριγώνου, Ν.
Έβρου από την εταιρεία Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:…κλπ, κλπ
…5. Κατόπιν των ανωτέρω κατά παράβαση νόμου ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης επιλήφθηκε της από 26/1/2011 αίτησης θεραπείας που άσκησε η εταιρεία Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και εξέδωσε την με αρ. πρωτ. 906/22.3.2011 απόφαση περί αποδοχής της και ακολούθως την με αρ. πρωτ. 940/24.3.2011 απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας μίσθωση του υπόψη δημόσιου λατομικού χώρου στην εταιρεία Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., επανεξετάζοντας κατ’ ουσία την υπόθεση και παρεκκλίνοντας από όσα κατά ουσιαστική κρίση είχε αποφανθεί η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής. Επισημαίνεται ότι σε κανένα σημείο του σκεπτικού ή του διατακτικού της απόφασης επί της αίτησης θεραπείας δεν μνημονεύεται η, προσβαλλόμενη, απορριπτική του αιτήματος για απευθείας μίσθωση με αρ. πρωτ. 3034/17.6.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία δεν ανακαλείται ρητά.
6. Στο πλαίσιο του κατασταλτικού ιεραρχικού ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 8 του Ν. 3200/1955, το οποίο έχει, κατά τα ανωτέρω, εφαρμογή και στην περίπτωση των Γενικών Γραμματέων Περιφέρειας, και ήδη, σύμφωνα με τις μεταβατικές και τελικές διατάξεις του Ν. 3852/2010, των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ο εκάστοτε αρμόδιος Υπουργός, εν προκειμένω η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δύναται και αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει παράνομη πράξη των οργάνων αυτών μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την έκδοσή της.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ακυρώνουμε, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, την με αρ.πρωτ. 906/22.3.2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΜακεδονίας – Θράκης, με την οποία έγινε αποδεκτή η με αρ. πρωτ. 192/26.1.2011 αίτηση θεραπείας της εταιρείας Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ& ΣΙΑ Ο.Ε. και δόθηκε εντολή στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την απευθείας μίσθωση του εν λόγω δημόσιου λατομικού χώρου από την εταιρεία Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. βάσει του άρθρου 11 παρ. 1 του Π.Δ. 285/1979, καθώς και κάθε άλλη πράξη που εκδόθηκε σε εκτέλεση αυτής.
Ο Υφυπουργός
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Ιωάννης Μανιάτης
ΑΠΟ ΞΑΝΘΗ. ΜΠΛΟΓΚ 'PIAZZA DEL POPOLO'

Ανώνυμος είπε...

ΜπορεΊ να μου πεί κάποιος τι γΊνεται μετην κατασκήνωση στην Μπούκα;Ξεκίνησε να λειτουργεί απο σήμερα 01-07-2011 με όσους δούλευαν πέρυσι!κλείστο club προσώπων δηλαδή.ουτε ανακοίνωση βγήκε φέτος.Πέρυσι για όσους δεν γνωρίζουν έγινε επώνυμη καταγγελία στον ΑΣΕΠ για την διαδικασία προσλήψεων στην κατασκήνωση.Το ΑΣΕΠ αποφάσισε οτι υπήρχε δόλος ή βαριά αμέλεια κ τα δυο αδικήματα κ μπήκαν επιθεωρητές για περαιτέρο έλεγχο

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΝΕΝΑ ΝΕΟΤΕΡΟ???

Ανώνυμος είπε...

Και να ηταν μονο αυτο καλα θα ηταν,ποιος ειναι ο Υπευθυνος να μας απαντησει;

Ανώνυμος είπε...

συμφωνώ με όλα τα παραπάνω ,αν και είναι πολύ χειρότερα .εγώ ήμουν στην περιοχή ,(Γιαννόπουλοι Βάλτου)και κάθε μέρα πήγαινα για μπάνιο στο Σπάρτο (κουλούρι) από 20/06/11 έως 30/06/11.Εκτός ότι το μαγαζί δεν είχε ανοίξει τα γαϊδουράγκαθα ήταν ποιο μεγάλα από εμάς.φυσικά έχω βγάλει και φωτογραφίες.ΠΟΛΛΆ ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ ΚΎΡΙΕ ΔΉΜΑΡΧΕ ΠΟΥ ΠΡΟΣΈΧΕΙΣ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΌΠΟ ΜΑΣ

Ανώνυμος είπε...

Ο κάθε τόπος έχει τους άρχοντες που του αξίζουν.

Ανώνυμος είπε...

Ο καθε δημαρχος εχει τελικα τον τοπο που του αξιzει. 1.Ανυπαρκτη τροχαια(τα αυτοκινητα φρακαρουν στο cαsα,μηχανακια κυκλοφορουν χωρις ελεγχο και ασφαλεια,σουzες παρουσια νεολαιας πανω στην πλατεια,φτιαγμένα αυτοκίνητα που τρέχουν).2 Πλατείες γεμάτες καρέκλες(αλήθεια πληρώνουν τα χρέη τούς?) 3 παιδική χαρά σε άθλια κατάστασή.4 δημοτικοί σύμβουλοι που κατηγορούνται μεταξύ τούς.(αλήθεια τι έχουν να χωρίσουν μήπως την εξουσία στις επόμενες εκλογες? Αυτα προς το παρόν σύντομα με αλλά σχολια=>