Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2008

Απάντηση του Συλλόγου Αιτωλοακαρνανών Περιστερίου «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» στην εφημερίδα “ΠΑΡΟΝ”


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ “ΠΑΡΟΝ”
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
«ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ»

Αγαπητέ Κύριε Εκδότη,
Σε δημοσίευμα της εφημερίδας σας («ΤΟ ΠΑΡΟΝ»), που εκδόθηκε την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2008, σε ανυπόγραφο δημοσίευμα με τίτλο: «Νέες καταγγελίες για “μαϊμού” ΜΚΟ» και υπότιτλο: «Δίνονται σε σωματεία- σφραγίδα χιλιάδες ευρώ», γίνεται εκτενής αναφορά στο Σύλλογο Αιτωλοακαρνάνων Περιστερίου «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ». Συγκεκριμένα αναφέρετε:

«Η δεύτερη οργάνωση που ελέγχεται φέρει την επωνυμία «Κοσμάς ο Αιτωλός – Σύλλογος Αιτωλοακαρνάνων Περιστερίου» με χώρο δράσης το Αγρίνιο, και χρηματοδοτήθηκε επίσης με 25.000 ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ως άνω οργάνωσης είναι κάποιος κ. Χρήστος Χούτας, του οποίου δεν καταγράφεται κάποια σχετική δράση, ενώ ως διεύθυνση της ΜΚΟ αναφέρεται η διεύθυνση της οικίας του, άρα ως έδρα δηλώνεται το σπίτι του Προέδρου!
Ταυτόχρονα, σε άλλη διεύθυνση στο Περιστέρι δηλώνει ότι βρίσκεται το προσωπικό του γραφείο. Η σύγχυση, ωστόσο και τα ερωτηματικά πληθαίνουν εκ του ότι στην ίδια διεύθυνση εμφανίζεται και το όνομα του κ. Κώστα Μπαλωμένου, ο οποίος ασχολείται ως γραμματέας στο πολιτικό γραφείο, στα όρια της Β’ Πειραιά, του Βουλευτή της Ν.Δ. Κυριάκου Μητσοτάκη».

Επειδή τα όσα αναφέρονται είναι ανακριβή και πόρρω απέχουν από την πραγματικότητα, με την παρούσα επιστολή μας, επιθυμούμε να απαντήσουμε στα όσα ανακριβή αναφέρονται και να αποκαταστήσουμε την αλήθεια και το κύρος του Συλλόγου μας. Γι’ αυτό, επιθυμούμε να δημοσιεύσετε την απάντησή μας στο προσεχές φύλλο της εφημερίδας σας την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2008.

Αγαπητέ Κύριε Εκδότη,
Ο τίτλος του ανυπόγραφου δημοσιεύματός σας σχετικά με το Σύλλογό μας είναι ατυχής, διότι ούτε «μαϊμού» είναι αλλά και ούτε «σωματείο-σφραγίδα». Αυτό, μπορείτε να το διαπιστώσετε αν ανατρέξετε στην ιστοσελίδα μας www.kosmasaitolos.gr όπου παρουσιάζεται το πλούσιο έργο και η προσφορά μας στα πολιτιστικά δρώμενα του Περιστερίου και της Αιτωλοακαρνανίας γενικότερα. Θα διαπιστώσετε, ότι την τελευταία πενταετία έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 30 εκδηλώσεις κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα. Επίσης, θα μπορέσετε να βρείτε αναλυτικά δελτία τύπου και πλούσιο φωτογραφικό υλικό που επιβεβαιώνουν την δράση μας. Παρόλα αυτά, αν συνεχίζετε να είσαστε κακόπιστοι απέναντί μας, μπορούμε να σας στείλουμε δεκάδες δημοσιεύματα του τοπικού τύπου της Αττικής και της Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και δημοσιεύματα μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων. Επίσης, μπορούμε να σας διαθέσουμε DVD με εμφανίσεις μας στην ελληνική τηλεόραση και από σημαντικές εκδηλώσεις μας.

Ο Σύλλογός μας, δεν έχει ελεγχθεί ποτέ και καθόσον γνωρίζουμε δεν ελέγχεται αυτή τη στιγμή από κανέναν εισαγγελέα, διότι είναι καθόλα νόμιμος, τηρεί τα βιβλία και έγγραφα που ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 78-107 του Αστικού Κώδικα και των Νόμων περί Σωματείων και δεν έχει υποπέσει σε κάποιο παράπτωμα. Εκτός, και αν εσείς έχετε μετατραπεί σε εισαγγελείς και διεξάγετε κάποια άτυπη δικαστική έρευνα.
Ο χώρος δράσης του Συλλόγου είναι το Περιστέρι και η Αιτωλοακαρνανία γενικότερα και όχι μόνο το Αγρίνιο.
Ο Σύλλογος Αιτωλοακαρνάνων Περιστερίου «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ», σε καμία περίπτωση δεν χρηματοδοτήθηκε ανεξέλεγκτα από το Υπουργείο Απασχόλησης με 25.000Ευρώ.
Όπως γνωρίζετε (από την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Απασχόλησης που εξεδόθη στις 17-12-07), το Υπουργείο Απασχόλησης αξιοποίησε το άρθρο 4, παράγραφος 2 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 1784/99 που αναφέρει ότι «ο προγραμματισμός των παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου προβλέπει ότι ένα εύλογο ποσό από τις πιστώσεις του Ε.Κ.Τ. που χορηγούνται για την παρέμβαση, σύμφωνα με τους στόχους υπ. αριθμ. 1 και 3, θα διατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1260/99, υπό τη μορφή μικρών επιδοτήσεων που θα συνδυάζονται με ειδικές ρυθμίσεις πρόσβασης για τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς και τις τοπικές συμπράξεις.
Βάσει του ανωτέρω κανονισμού διέθεσε το 0,5% του συνόλου των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε επιδοτήσεις κοινωνικού επιχειρηματικού κεφαλαίου (πχ στον τομέα της προώθησης των ίσων ευκαιριών για όλους καθώς ειδικότερα και για τα δύο φύλα)».
Βάσει των ανωτέρω, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, προχώρησε στην έκδοση δύο προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Η πρώτη, ήταν η υπ’ αρ. 183994/24-8-2006 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση σχεδίων δράσης από ΜΚΟ (Α’ κύκλος), με διαθέσιμο προϋπολογισμό 20.000.000 €. και η δεύτερη, ήταν η υπ αριθμ. 191318/30-11-2006 Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και αφορούσε στον Β’ κύκλο του Προγράμματος, με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους, όπως αυτοί ορίζονται στην Πρόσκληση του Α’ κύκλου.
Ο Σύλλογός μας (όπως και δεκάδες άλλες οργανώσεις), κατέθεσε τρεις προτάσεις στο Β’ Κύκλο του Προγράμματος από τις οποίες εγκρίθηκε η μία.
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα, εγκρίθηκε στο Σύλλογό μας το ποσό των 25.000Ευρώ (καθώς και σε άλλες 800 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) το οποίο, θα λάβουμε σταδιακά κατά την εκτέλεση της δράσης μας και έπειτα από σχετικό έλεγχο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής.
Η δράση μας θα εκτελεστεί στην περιοχή του Αγρινίου για ένα έτος και σύμφωνα με το Πρόγραμμα δεσμευόμαστε να απασχολήσουμε έναν άνεργο φιλόλογο που είναι εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ Αγρινίου.
Από το ποσό των 25.000Ευρώ τα 10.000Ευρώ θα αποδοθούν ως αμοιβή (μισθοί, δώρα, ασφάλιση), στον εργαζόμενο και τα υπόλοιπα θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της δράσης.
Μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει ούτε ένα Ευρώ από το Υπουργείο Απασχόλησης. Στα μέσα Νοεμβρίου 2007 ενημερωθήκαμε ότι εγκρίθηκε η πρότασή μας και ότι σε δύο μήνες περίπου, θα υπογράψουμε την σύμβαση αποδοχής. Από την στιγμή της υπογραφής της σύμβασης, σε εύλογο χρονικό διάστημα (περίπου ένα μήνα), θα λάβουμε την πρώτη προκαταβολή για να ξεκινήσει η υλοποίηση της δράσης.

Τα όσα αναφέρετε για τον κ. Χρήστο Χούτα, δεν μας αγγίζουν ούτε μας αφορούν, διότι ο εν λόγω κύριος είναι Πρόεδρος της Ένωσης Αιτωλοακαρνάνων Περιστερίου «Η ΕΞΟΔΟΣ» και ουδεμία σχέση έχει με τον Σύλλογο Αιτωλοακαρνάνων Περιστερίου «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ».
Επίσης, στο Σύλλογό μας, δεν υπάρχει Διευθύνοντας Σύμβουλος. Ο Σύλλογος, σύμφωνα με το καταστατικό του, διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται έπειτα από εκλογές. Η έδρα του Συλλόγου είναι η οδός Ρούσβελτ 8 στο Περιστέρι (όπου είναι χώρος καταστημάτων και γραφείων) και νόμιμος εκπρόσωπος του Συλλόγου βάσει του καταστατικού μας είναι ο Πρόεδρος, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο κ. Κώστας Μπαλωμένος.

Σχετικά με τη επαγγελματική ιδιότητα του Προέδρου μας κ. Κώστα Μπαλωμένου, σας ενημερώνουμε ότι στο καταστατικό μας δεν υπάρχει νομικό κώλυμα εκλογής κάποιου ατόμου σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα. Εκτός, εάν υπάρχει κώλυμα για εσάς.
Επίσης, να σας ενημερώσουμε, ότι ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης δεν εκλέγεται στη Β’ Πειραιά αλλά στην Β’ Αθηνών.

Αγαπητέ Κύριε Εκδότη,
Σήμερα, που είναι τοις πάσι γνωστό, ότι υπάρχει έλλειμμα παιδείας και πολιτισμού στον τόπο μας, είναι τραγικό κάποιοι (ανώνυμοι δημοσιογράφοι), να διαβάλλουν το κύρος και το έργο ενός σημαντικού φορέα πολιτισμού, όπως είναι ο Σύλλογος Αιτωλοακαρνάνων Περιστερίου «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ», που το κύριο μέλημά του είναι η διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Με δεδομένη την ευαισθησία σας για το έργο και την προσφορά τέτοιων φορέων και βασιζόμενοι στην επαγγελματική σας ακεραιότητα και το δημοσιογραφικό σας κώδικα δεοντολογίας, παρακαλούμε να αποκαταστήσετε την αλήθεια και το κύρος του Συλλόγου μας.

Μετά τιμής,
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Δεν υπάρχουν σχόλια: