Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2008

Τι κάνουν στο κοινοβούλιο οι εκπρόσωποι μας...

Η κοινοβουλευτική δράση των βουλευτών της Αιτωλοακαρνανίας:
(από 01/10/2007 μέχρι 31/12/2007)


Μαγγίνας Βασίλειος: 7 ομιλίες, 0 ερωτήσεις, 7 ομιλίες και παρεμβάσεις σε επιτροπές

Σαλμάς Μάριος: 2 ομιλίες, 0 ερωτήσεις, 4 ομιλίες και παρεμβάσεις σε επιτροπές

Λιβανός Σπήλιος: 2 ομιλίες, 1 ερωτήσεις, 3 ομιλίες και παρεμβάσεις σε επιτροπές

Σταμάτης Δημήτριος: 1 ομιλίες, 0 ερωτήσεις, 2 ομιλίες και παρεμβάσεις σε επιτροπές

Μωραΐτης Θάνος: 3 ομιλίες, 21 ερωτήσεις, 0 ομιλίες και παρεμβάσεις σε επιτροπές

Βερελής Χρίστος: 5 ομιλίες, 33 ερωτήσεις, 6 ομιλίες και παρεμβάσεις σε επιτροπές

Γιαννακά Σοφία: 2 ομιλίες, 14 ερωτήσεις, 4 ομιλίες και παρεμβάσεις σε επιτροπές

Μωραΐτης Νικόλαος: 3 ομιλίες, 45 ερωτήσεις, 1 ομιλίες και παρεμβάσεις σε επιτροπές

(Δημοσιεύθηκε από: ouranos.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια: