Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2008

Ανακοίνωση της ΝΟΔΕ για τις κινητοποιήσεις των καπνοπαραγωγών της Αιτωλ/νίας

Ενόψει των σημερινών κινητοποιήσεων στην Γέφυρα Αχελώου, η ΝΟ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας εκφράζει την συμπαράσταση και στήριξή της στα δίκαια αιτήματα των καπνοπαραγωγών του νομού.
Σημειώνεται επίσης ότι στις κινητοποιήσεις θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του Τομέα Αγροτικού.

Ενημέρωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με τον καπνό

Σε παλαιότερη ενημέρωσή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αλέξανδρος Κοντός σχετικά με τις αποφάσεις και πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης για ζητήματα που αφορούν τους καπνοπαραγωγούς, επισημαίνει ότι:

1. Κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής τον Ιούνιο του 2003, επί ελληνικής προεδρίας, υπήρξε έλλειμμα διαπραγμάτευσης από την Ελληνική Κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να εξαιρεθούν από τη συζήτηση και τις αποφάσεις τα μεσογειακά προϊόντα, βαμβάκι, καπνός, ελαιόλαδο, που είναι από τα πιο βασικά για την αγροτική οικονομία της χώρας μας.
2. Η επιλογή της ολικής αποσύνδεσης, που οδήγησε σε σημαντική μείωση της καπνοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, ήταν απαίτηση του συνόλου των καπνοπαραγωγών και των συνδικαλιστικών και συνεταιριστικών οργανώσεών τους.
3. Μετά την αναθεώρηση του τομέα του καπνού στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Απρίλιο του 2004, διαμορφώθηκε για πρώτη φορά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με όλους τους φορείς του κλάδου, μακροχρόνια εθνική στρατηγική για το προϊόν. Η εφαρμογή της στρατηγικής αυτής είχε ως αποτέλεσμα την ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού καπνού, την αύξηση της ζήτησής του και την άνοδο των εμπορικών τιμών. Συγκεκριμένα, στις δύο ποικιλίες ανατολικού τύπου καπνού που συνεχίζουν να καλλιεργούνται στη χώρα μας, οι τιμές διαμορφώθηκαν ως εξής: Μπασμάς από 2,90 €/κιλό το 2000 σε 3,50 €/κιλό το 2006 και ποικιλία Κατερίνη από 1,80 €/κιλό το 2000 σε 3,45 €/κιλό το 2006.
4. Η εθνική στρατηγική για το προϊόν, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:
α. Μετατροπή των Ομάδων Παραγωγών σε ισχυρούς πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς.
β. Προώθηση του μοντέλου της συμβολαιακής καλλιέργειας.
γ. Περιορισμό του κόστους παραγωγής του χωρικού καπνού, αναβάθμιση της ποιότητάς του και τόνωση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος, με τη λήψη κατάλληλων μέτρων, όπως η ενίσχυση της έρευνας, η καθιέρωση της χρήσης πιστοποιημένου σπόρου, η συνεχής επιμόρφωση των καπνοπαραγωγών, η εκτέλεση έργων υποδομής στις καπνοπαραγωγικές περιοχές κ.ά.
5. Ο ελληνικός καπνός, μετά από εκστρατεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι ο πλέον ποιοτικός καπνός στον κόσμο, αφού παράγεται στο σύνολό του με τους κανόνες ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής. Αυτό σημαίνει, μειωμένη χρησιμοποίηση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, προστασία των καπνοπαραγωγών και του περιβάλλοντος και σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής.
6. Για πρώτη φορά καλύφθηκαν από τον ΕΛ.Γ.Α. ασθένειες που πλήττουν την καπνοκαλλιέργεια. Είναι χαρακτηριστικό, ότι οι καπνοπαραγωγοί της χώρας από 45 εκατ. ευρώ που εισέπραξαν από τον ΕΛ.Γ.Α. στο διάστημα 2000-2003, στο αμέσως επόμενο ίδιο χρονικά διάστημα 2004-2007 εισέπραξαν 86 εκατ. ευρώ, ποσόν σχεδόν διπλάσιο του προηγούμενου.
7. Για τη μεταφορά του 50% των ενισχύσεων του τομέα του καπνού από τον Πυλώνα Ι στον Πυλώνα ΙΙ, στις τρεις τελευταίες μέχρι το 2013 περιόδους, βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια από τα Υπουργεία Γεωργίας των Κρατών-Μελών που καλλιεργούν καπνό, να παραμείνουν οι πόροι στον Πυλώνα Ι, τουλάχιστον ως το 2013.
8. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της χώρας μας πρωτοστατεί στην προσπάθεια αυτή εδώ και ένα χρόνο και στο πλαίσιο των συζητήσεων για το Health Check το προτάσσει σε όλες τις σχετικές ευκαιρίες.
α. Το θέμα έχει τοποθετηθεί πρώτο σε παρεμβάσεις του Υπουργού για τον «έλεγχο υγείας» στα Συμβούλια των Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ιανουαρίου, του Φεβρουαρίου, του Μαρτίου 2008 και μόλις πρόσφατα στο Άτυπο Συμβούλιο που έγινε στις 27 Μαΐου στη Σλοβενία.
β. Τέθηκε ως βασικό σημείο συζήτησης στη συνάντηση της Βενετίας (26 και 27 Οκτωβρίου 2007) μεταξύ των Υπουργείων Γεωργίας της Ελλάδος, Ιταλίας, Σλοβενίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας και Κύπρου.
γ. Υπήρξε κύριο θέμα ανταλλαγής απόψεων με την Επίτροπο για τη Γεωργία Marrian Fischer Boel κατά την επίσημη επίσκεψή της στην Αθήνα (16-18 Απριλίου 2008).
9. Στις 17 Δεκεμβρίου 2007 στάλθηκε στην Επίτροπο επιστολή 9 Υπουργών Γεωργίας, με περιεχόμενο την καλλιέργεια του καπνού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από τα θέματα της επιστολής ήταν και αυτό της μη μεταφοράς του 50% των πόρων του καπνού από τον Πυλώνα Ι στον Πυλώνα ΙΙ από το 2010 και μετά. Οι 9 Υπουργοί Γεωργίας που υπέγραψαν την επιστολή ήταν ο Έλληνας, ο Γάλλος, ο Ιταλός, ο Πορτογάλος, ο Ρουμάνος, η Ισπανίδα, ο Βούλγαρος, ο Πολωνός και ο Ούγγρος.
10. Εφόσον ο Κανονισμός του Συμβουλίου παραμείνει ως έχει, αφού για να τροποποιηθεί χρειάζεται ομοφωνία των 27 Κρατών-Μελών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των καπνοπαραγωγικών Οργανώσεων, έχει ήδη σχεδιάσει δράσεις, ώστε οι πόροι με διαφάνεια και σαφή προγραμματισμό να αποδοθούν στους καπνοπαραγωγούς και στις καπνοπαραγωγικές περιοχές.
11. Δράσεις χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης που μπορούν να έχουν άμεσο όφελος για τους καπνοπαραγωγούς, είναι δράσεις, όπως: νιτρορύπανση, εκτατικοποίηση, κατασκευή αναβαθμίδων, δάσωση γεωργικών εκτάσεων (γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα), σχέδια βελτίωσης (εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων), πρόωρη συνταξιοδότηση των γεωργών, εξισωτική αποζημίωση (π.χ. στους καπνοπαραγωγούς που δραστηριοποιούνται σε ορεινές περιοχές), εγκατάσταση νέων γεωργών, ένταξη στο σύστημα γεωργικών συμβουλών για ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγής κ.α.
Θα πρέπει να υπογραμμισθεί, στο σημείο αυτό, ότι η αύξηση των διατιθέμενων ποσών κατά τουλάχιστον 25% είναι το επιπλέον πλεονέκτημα των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, εξαιτίας της συγχρηματοδότησης των δράσεων αυτών από εθνικούς πόρους. Υπάρχει ήδη υπογεγραμμένο πλαίσιο προγραμματικής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο «Σχεδιασμός δράσεων του Πυλώνα ΙΙ της Κ.Α.Π. στις καπνοπαραγωγικές εκμεταλλεύσεις», που στόχο έχει να υποστηρίξει τις παραπάνω δράσεις και να βοηθήσει στην πλήρη αξιοποίηση των μεταφερόμενων πόρων από τον Πυλώνα Ι στον Πυλώνα ΙΙ, αποκλειστικά προς όφελος των καπνοπαραγωγικών περιοχών και των ιδίων των καπνοπαραγωγών. Η μελέτη, πιλοτικά καταρχήν, θα περιλάβει τους νομούς Αιτωλοακαρνανίας και Πιερίας, με τα πρώτα συμπεράσματά της να είναι έτοιμα μετά από τρεις μήνες και κατόπιν θα επεκταθεί σε όλες τις καπνοπαραγωγικές περιοχές. Κατά συνέπεια το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταβάλλει σημαντική προσπάθεια, αφενός μεν, να στηριχθούν ουσιαστικά οι καπνοπαραγωγοί που συνεχίζουν να καλλιεργούν καπνό, και αφετέρου το σύνολο των πόρων του τομέα έως το 2013 να μετατεθεί στους καπνοπαραγωγούς και τις καπνοπαραγωγικές περιοχές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: