Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

Συνεδριάζει το ΔΣ Αμφιλοχίας αύριο στις 7 το απόγευμα

Θέματα του Σημοτικού Συμβουλίου:

ΘΕΜΑ 1ο: « Λήψη απόφασης για την ψήφιση του νέου Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αμφιλοχίας ».

[ Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Αλπός ].

ΘΕΜΑ 2ο: « Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Δ.Σ. ΔΕΥΑ Δήμου Αμφιλοχίας.

[ Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Αλπός ].

ΘΕΜΑ 3ο: « Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή καταστατικού της ΚΕΔΑ Δήμου Αμφιλοχίας ».

[ Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Αλπός ].

ΘΕΜΑ 4ο: « Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Δ.Σ. ΚΕΔΑ Δήμου Αμφιλοχίας.

[ Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Αλπός ].

ΘΕΜΑ 5ο: « Λήψη απόφασης για την διατήρηση αυτοτελών Νομικών Προσώπων του Δήμου Αμφιλοχίας ( α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Π.ΚΟΚΚΑΛΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ».

[ Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Αλπός ].

ΘΕΜΑ 6ο: « Λήψη απόφασης για την συγχώνευση Νομικών Προσώπων ».

[ Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Αλπός ].

ΘΕΜΑ 7ο: « Λήψη απόφασης για τον ορισμό Δ.Σ. του νέου Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αμφιλοχίας ».

[ Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Αλπός ].

ΘΕΜΑ 8ο: « ΄Εγκριση και Παραλαβή της Μελέτης του έργου : « Εγκατάσταση πυρασφάλειας και λειτουργίας του Δημοτικού Σφαγείου Δ. Αμφιλοχίας και μελέτη εξαίρεσης από κατεδάφιση του ».

[ Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Αλπός ].

ΘΕΜΑ 9ο: « ΄Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : Ασφαλτόστρωση δημοτικού οδικού δικτύου Αμφιλοχίας ».

[ Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Αλπός ].

ΘΕΜΑ 10ο: «΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών των έργων :

1.« Κατασκευή ασφαλτοτάπητα στο Τοπικό Διαμέρισμα Μπούκας ».

2.« Κατασκευή ασφαλτοτάπητα στο Τοπικό Διαμέρισμα Αμφιλοχίας».

3.« Κατασκευή ασφαλτοτάπητα στο Τοπικό Διαμέρισμα Ανοιξιατίκου».

4.« Κατασκευή ασφαλτοτάπητα στο Τοπικό Διαμέρισμα Λουτρού».

[ Εισηγητής ο κ. Βασίλειος Γάκης ].

ΘΕΜΑ 11ο: «΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : « Κατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου».

[ Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Αλπός ].

ΘΕΜΑ 12ο: «΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : « Ανάπλαση – Αποπεράτωση πλατείας Ανοιξιατίκου ».

[ Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Αλπός ].

ΘΕΜΑ 13ο: «΄Εγκριση πρωτοκόλλο οριστικής παραλαβής του έργου :

« Μικρά αντιπλημμυρικά στη Μπούκα και Δ.Δ. Λουτρού ».

[ Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Αλπός ].

ΘΕΜΑ 14ο: «΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου :

« Αποχέτευση ομβρίων δρόμου σε οικία Μαλιγιάννη Δ.Δ. Λουτρού ».

[ Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Αλπός].

ΘΕΜΑ 15ο: «΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου :

« Κατασκευή αποστραγγιστικού αγωγού πλησίον παιδικής χαράς στον οικισμό Μπούκας Τ.Δ. Αμφιλοχίας ».

[ Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Αλπός] .

ΘΕΜΑ 16ο: «΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου :

«Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων στον οικισμό Μπούκας».

[ Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Αλπός].

ΘΕΜΑ 17ο :«΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου :

« Κατασκευή τεχνικού έργου διέλευσης χειμάρρου Κρικελιώτη στην θέση

« Καθεδερό».

[ Εισηγητής ο κ. Χρήστος Θεοδώρου].

ΘΕΜΑ 18ο: «΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου :

«Βελτίωση δρόμου από εθνική οδό προς Αμπελάκι (κοινότητα Αμπελακίου ) του Δήμου Αμφιλοχίας ».

[ Εισηγητής ο κ. Χρήστος Θεοδώρου].

ΘΕΜΑ 19ο: «΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : « Κατασκευή πτερυγοτοίχων στην θέση « Καθεδερό ».

[ Εισηγητής ο κ. Χρήστος Θεοδώρου].

ΘΕΜΑ 20ο: «΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : « Βελτίωση βατότητας οδού πρόσβασης προς οικισμό Αριάδα ».

[ Εισηγητής ο κ. Χρήστος Θεοδώρου].

ΘΕΜΑ 21ο: «΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου : « Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Αμφιλοχίας ( ΣΤ ΄ φάση ) ».

[ Εισηγητής ο κ. Χρήστος Θεοδώρου].

ΘΕΜΑ 22ο: «΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου :

« Πεζοδρομήσεις Δ.Δ. Αμφιλοχίας ».

[ Εισηγητής ο κ. Χρήστος Θεοδώρου ].

ΘΕΜΑ 23ο: «΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου :

« Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών τοπικών διαμερισμάτων και έδρας Δήμου ».

[ Εισηγητής ο κ. Χρήστος Θεοδώρου].

ΘΕΜΑ 24ο: «΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής &οριστικής παραλαβής του έργου

« Οδοποιία Δ.Δ. Αμπελακίου Δήμου Αμφιλοχίας ».

[ Εισηγητής ο κ. Χρήστος Θεοδώρου].

ΘΕΜΑ 25ο: «΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής &οριστικής παραλαβής του έργου

« Κατασκευή δεξαμενής σε κοινοτικό βοσκότοπο στη θέση Αγραπιδούλες (Αμπελάκι) Δήμου Αμφιλοχίας ».

[ Εισηγητής ο κ. Χρήστος Θεοδώρου].

ΘΕΜΑ 26ο: «΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής &οριστικής παραλαβής του έργου

« Καλλιέργεια πηγής και κατασκευή ποτίστρας σε βοσκότοπο Δ.Δ. Βαρετάδας ».

[ Εισηγητής ο κ. Χρήστος Θεοδώρου ].

ΘΕΜΑ 27ο: «΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής &οριστικής παραλαβής του έργου

«Ανακατασκευή – Επέκταση Δημοτικών Σφαγείων Αμφιλοχίας ».

[ Εισηγητής ο κ. Χρήστος Θεοδώρου].

ΘΕΜΑ 28ο: «΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής &οριστικής παραλαβής του έργου

«Συντήρηση και αποκατάσταση Ι.Μ. Αγίας Παρασκευής Σαρδινίνων Αιτωλ/νιας »Δήμου Αμφιλοχίας ».

[ Εισηγητής ο κ. Χρήστος Θεοδώρου].

ΘΕΜΑ 29ο: «΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής &οριστικής παραλαβής του έργου

« Αποχέτευση Δήμου Αμφιλοχίας ( Γ΄Φάση) »Δήμου Αμφιλοχίας ».

[ Εισηγητής ο κ. Χρήστος Θεοδώρου ].

ΘΕΜΑ 30ο: «΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου:

« Αποκατάσταση φυσικών καταστροφών » Δήμου Μενιδίου .

[ Εισηγητής ο κ . Γεώργιος Αλπός].

ΘΕΜΑ 31ο: «΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου :

« Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας » Δήμου Μενιδίου .

[ Εισηγητής ο κ . Γεώργιος Αλπός].

ΘΕΜΑ 32ο: «΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου :

« Κατασκευή δεξαμενής Καζάρμας » Δήμου Μενιδίου .

[ Εισηγητής ο κ . Γεώργιος Αλπός].

ΘΕΜΑ 33ο: « ΄Εγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου :Εσωτερική οδοποιία οικισμών Δήμου Μενιδίου ».

[ Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Αλπός ].

ΘΕΜΑ 34ο: «΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου :

« Βελτίωση ασφαλτοτάπητα δρόμων εισόδων οικισμών Αρωνίδας Τ.Δ. Χαλκιοπούλων και ΑγριδίουΤ.Δ. Αγριδίου » Δήμου Ινάχου .

[ Εισηγητής ο κ . Κακαρούνας Αθανάσιος ].

ΘΕΜΑ 35ο: «΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου :

« Βελτίωση Δημοτικής οδοποιίας Τ.Δ. Τρικλίνου » Δήμου Ινάχου .

[ Εισηγητής ο κ . Κακαρούνας Αθανάσιος ].

ΘΕΜΑ 36ο : « Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση απαγορευτικής πινακίδας

Ρ-40 της κ. Ευσταθίας Τσεκούρας στο Ο.Τ. 16 στην Αμφιλοχία ».

[ Εισηγήτρια η κ. Καρδάρα Ευσταθία ].

ΘΕΜΑ 37ο : « Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση απαγορευτικής πινακίδας

Ρ-40 των κ.κ. Καραπάνου Δημητρίου & Τσεκούρα Χρήστου στο Ο.Τ. 13 στην Αμφιλοχία ».

[ Εισηγήτρια η κ. Καρδάρα Ευσταθία ].

ΘΕΜΑ 38ο : « Λήψη απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμών στην

Α.Τ.Ε και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Αμφιλοχίας ».

[ Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Αλπός ].

ΘΕΜΑ 39ο : « Λήψη απόφασης για την καθιέρωση πάγιας προκαταβολής στους δημοτικούς εισπράκτορες Δ.Ε. Μενιδίου & Δ.Ε. Ινάχου για κάλυψη λειτουργικών αναγκών ».

[ Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Αλπός ].

Δεν υπάρχουν σχόλια: